Marek Rudowski Portfolio

Wedding Anniversary – illustration / Rocznica ślubna – ilustracja

In 2012 I was asked to draw an illustration for a wedding anniversary. The client wished for a mixture of Alphonse Mucha style with steampunk.

W 2012 roku zostałem poproszony o narysowanie portretu na ślubną rocznicę. Klient życzył sobie by ilustracja została wykonana w klimacie steampunkowym w stylu Alphonse Mucha.

portret