Marek Rudowski Portfolio

Vampires – charadesign / Wampiry – projektowanie postaci

In 2010 I was hired by NoodlFroot gaming company to design several vampire characters.

W 2010 roku firma NoodlFroot gaming zleciła mi wykonanie kilku projektów wampirzych postaci .

vam1