Marek Rudowski Portfolio

Trader of Stories – chapter 1 / Handlarka Opowieści – rozdział 1

In 2016, together with my brother, Marcin, we have decided to create an independent HTML5 adventure game. My work consisted on writting the scenario, designing the riddles and drawing all the graphic of the game. More information about the game can be found on the dedicated facebook profile. The game itself can be found on game launch page.

W 2016 roku, razem z mym bratem Marcinem, ukończyliśmy pracę nad grą przygodową. Moja rola polegała na napisaniu scenariusza, zaprojektowaniu zagadek i wykonaniu grafiki do gry. Więcej informacji o grze można znaleźć na dedykowanej stronie

. Samą grę można znaleźć tutaj.

trader_of_story01trader_of_story02trader_of_story03trader_of_story04trader_of_story05chara1chara2