Marek Rudowski Portfolio

The Trader of Stories – a game / Handlarka Opowieści – gra

In 2009 I decided to make a adventure game. My work consisted on writting the scenario, designing riddles and drawing backgrounds, cutscenes and animations. For programming I have used the WinterMute Engine.

W 2009 roku rozpocząłem pracę nad grą przygodową. Moja praca polegała na napisaniu scenariusza, zaprojektowanie zagadek narysowaniu lokacji, postaci i animacji. Do programowania użyłem silnika WinterMute.

 

trader2tradertrader3