Marek Rudowski Portfolio

Space Dolls – character design / Spece Dolls – projekt postaci

Space Dolls is an idea for a small strategic turn-based game, similar to such classics as Space Hulk or Space Crusaders. Only instead of packed in iron muscular “giants” the player would habe a crew of ladies to command. For the purpose of the game I have created several characters.

Space Dolls to pomysł na małą strategię turową, podobną do takich klasyków jak Space Hulk czy Space Crusaders. Tylko zamiast napakowanych olbrzymów do dyspozycji gracza oddana zostaje żeńska załoga. Na potrzeby gry zaprojektowałem szereg postaci.

 

 

space2space3space1