Marek Rudowski Portfolio

Scarr – comibook / Szrama – komiks

In 2008 I was asked by Rafal Kolsut to contribute to his project, which consisted on combining the drawing skills of several authors in one album. The album was published by Dolna Polka.

W 2008 roku Rafał Kołsut poprosił mnie bym wziął udział w jego projekcie, komiksie Szrama. Album został wydany przez Dolną Półkę.

 

scarr2scarr3