Marek Rudowski Portfolio

Professions of Romani People – illustrated book / Profesje romskie – ilustrowana książka

In 2012 I was hired by the PROM Fundation to illustrate a book about the professions of Romani people.

W 2012 roku Fundacja PROM zleciła mi zilustrowanie książki o profesjach romskich.

zaw1zaw2