Marek Rudowski Portfolio

Pokój Światów – book illustrations / Pokój Światów – ilustracje do książki

In 2014 I was hired by Paweł Majka to ilustrate his book: “Pokój Światów”.

W 2014 Paweł Majka zlecił mi zilustrowanie jego książki: “Pokój Światów”.

sterowceburzymur_sara_jasiekokladkawalka1