Marek Rudowski Portfolio

Mascot for Carrantouhill / Maskotka Carrantouhill

In 2011 I was asked to design a mascot for the Carrantouhill music group. They play Irish music and they wanted something that would refer to their name, which is also the name of the hill in Ireland.

W 2011 roku zostałem poproszony o zaprojektowanie maskotki dla zespołu muzycznego Carrantouhill. Grają celtycką muzykę i chcieli by maskotka odzwierciedlała nazwę zespołu, która jest też nazwą wzgórza w Irlandii.

carrantouhill