Marek Rudowski Portfolio

House of the Morrow – comicbook / Dom Żałoby – komiks

In 2007 I was asked to drew a new album for an already existing comic book series: House of the Morrow. My job consisted on designing the frames and drawing the pages by pencil. There were then inked by Hubert Ronek. The cooperation felt good and we decided to make two more albums (in 2008) .

W 2007 roku zostałem poproszony o narysowanie albumu do istniejącej już serii komiksowej: Dom Żałoby. Moja praca polegała na projektowaniu kadrów i rysowaniu plansz ołówkiem, następnie tuszowanym przez Huberta Ronka. Współpraca szła nam bardzo dobrze i postanowiliśmy narysować jeszcze dwa albumy (opublikowane w 2008 roku).

morrow1morrow3morrow2