Marek Rudowski Portfolio

History of the Romani People – illustrated books / Historia Romów – ilustrowana książka

In 2008 I was hired by the PROM Fundation to illustrate a book about the history of Romani people, entitled Romowie – Roma- Romani. In 2011 the book was published again with a new cover and new illustrations of my design.

W 2008 roku Fundacja PROM zleciła mi zilustrowanie książki o historii Romów: Romowie – Roma – Romani. W 2011 roku książka została opublikowana raz jeszcze z moją nową okładką i kilkoma nowymi ilustracjami.

 

rombook1rombook2rombook3rombook4