Marek Rudowski Portfolio

History of the Romani people – comic book / Historia Romów – komiks

In 2010 I was hired by the PROM Foundation to draw a comic book about the history of Romani people in Europe from Middle Ages to modern times. The scenario was written by Mateusz Wisniewski. The story was divided into several chapters, each dedicated to different time period.

W 2010 Fundacja PROM zleciła mi narysowanie komiksu o historii Romów w Europie, odśredniowiecza do czasów współczesnych. Scenariusz został napisany przez Mateusza Wiśniewskiego. Opowieść została podzielona na szereg rozdziałów, każdy poświęcony innemu okresowi historycznemu.

 

rom_kom4rom_kom5rom_kom1rom_kom2rom_kom3