Marek Rudowski Portfolio

History comicbook and illustrations / Komiks historyczny i ilustracje

In 2012 I was hired by the EmotionLab to draw a comicbook about an old legend and to make illustrations for a museum that would correspond with given sounds.

W 2012 roku zostałem zatrudniony przez EmotionLab do narysowania komiksu na temat starej legendy o zamku z Działdowa i do przygotowania ilustracji do muzeum.

emo1emo2emo4emo3