Marek Rudowski Portfolio

Handbook for teachers – illustration / Podręcznik dla nauczycieli – ilustracje

In 2012 I was hired by the PROM Fundation to illustrate a handbook for teachers about the romani children in school.

W 2012 roku Fundacja PROM zleciła mi zilustrowanie podręcznika dla nauczycieli o romskich dzieciach w szkołach.

prom1prom2prom3