Marek Rudowski Portfolio

Gjallar – the comic books / Gjallar – komiksy

I have started working on Gjallar in 2000. It began with a three volume album that constisted of 120 pages made by pencil. In 2003 I created my first color comic book about Gjallar. It was a one volume album consisting of 80 pages. In 2004 I draw 10 comic pages about Gjallar that were published by Komiks Forum. In 2008 I decided to start a new series about Gjallar, on which I work in my free time.

Pracę nad komiksem Gjallar rozpocząłem w 2000 roku. Zaczęło się od trzech czarno-białych albumów (120 stron). W 2003 roku narysowałem pojedynczy kolorowy album (80 stron). W 2004 roku Komiks Forum opublikował mój 10-stronicowy komiks z tego uniwersum. W 2008 roku zdecydowałem się rozpocząć pracę nad nową serią albumów.

 

gjalcom1gjalcom2gjalcom3