Marek Rudowski Portfolio

Comic page for Gazeta Wyborcza / Plansza komiksu dla Gazety Wyborczej

In 2011 I was hired to drew a comic page for a Polish newspaper Gazeta Wyborcza based on an article about a former alcoholic living in an arbor in the city allotment. My job was to convert the journalist text (written by Witold Gałązka) into a one comic page.

W 2011 roku zlecono mi narysowanie strony komiksu dla Gazety Wyborczej w oparciu o artykuł Witolda Gałązki na temat byłego alkoholika zamieszkującego ogródki działkowe.

 

stef1stef2