Marek Rudowski Portfolio

Cohesiva

From time to time I’m asked by the Cohesiva company to make some projects for them. The job consisted on designing a team of four characters representing the new and innovative approach to programming presented by the Cohesiva. Later on I draw some illustrations for their website, greeting cards and design an interactive blackboard.

Od czasu do czasu frima Cohesiva zleca mi wykonanie różnych projektów. Moja praca polegała na zaprojektowaniu zespołu, składającego się z czterech postaci, reprezentującego innowacyjne podejście do programowania. Następnie przygotowałem ilustracje na ich stronę internetową, kartki okolicznościowe oraz zaprojektowałem interaktywną tablicę.

 

 

coh1coh2coh3