Marek Rudowski Portfolio

Children’s book illustrations / Książka dla dzieci

In 2013 I was hired to draw  illustrations for a children’s book about teddy bears.

W 2013 roku zostałem zatrudniony do sporządzenia ilustracji do książki dla dzieci, której tematem przewodnim były misie.

mis2mis3mis1